Collaborate har inngått et tett samarbeid med Rettshjelp West, som har spesialisert seg på personvern/GDPR.

 

Alle selskaper behandler personopplysninger i ulik grad, enten det er om kunder, ansatte eller besøkende på nettsider. De siste årene er det blitt stadig større fokus på personvern. Dette er noe både store selskaper, myndigheter, medier og forbrukere er opptatt av i dagens digitale samfunn.

 

Lovgivningen stiller høye krav til hvilke løsninger man benytter, rutiner for behandling av personopplysninger og at man har tilstrekkelig dokumentasjon på det arbeidet man gjør. Derfor er det viktig at både store og små operatører sørger for å ha gode rutiner og systemer som ivaretar personvernet. Gjennom vårt samarbeid med Rettshjelp West kan vi tilby komplette løsninger hvor personvernet blir vurdert i alle ledd og hvor du ved behov kan få personlig veiledning av juridisk ekspertise. Vi vil også sørge for at nødvendig dokumentasjon er på plass.

 

Gjennom vårt direkte samarbeid unngår vi unødvendig dobbeltarbeid, noe som sparer deg for både tid og penger.

Anna Cecilie W. Haug er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo og har spesialisert seg på personvern. Hun har erfaring med personvernarbeid i alt fra små oppstartselskaper til store børsnoterte selskaper, og har også erfaring som personvernombud.

Hun har jobbet mye med krevende problemstillinger f.eks. knyttet til personvern i helsesektoren og i arbeidsgiverforhold. Anna Cecilie kan bistå med alt fra litt starthjelp for å komme i gang med personvernarbeidet, til løpende oppfølging eller rollen som personvernombud, avhengig av deres behov.